Pinecone Hospitality
a smarter hotel
Povećana prodaja
Zadovoljniji gosti
Niži operativni troškovi
Pinecone LinMT
take control of your linen
Imajte nadzor nad dobavljačima i klijentima
Smanjite operativne troškove
Smanjite gubitak posteljine

Pinecone Hospitality

Pinecone Hospitality je sustav koji omogućuje hotelima i drugim turističkim smještajnim jedinicama interaktivnu prezentaciju svojih usluga, a gostima pruža mogućnost izravne narudžbe tih usluga i pristup svim potrebnim turističkim informacijama.

Pinecone LinMT

LinMT je sustavu namijenjen velikim industrijskim praonicama i grupacijama hotela koji uz pomoć RFID tehnologije optimizira proces upravljanja hotelskim rubljem. Kroz automatsko praćenje rublja u svim fazama procesa, imat ćete potpunu kontrolu te mogućnost za znatne uštede.

Naše usluge

Višegodišnjim iskustvom u analizi, optimizaciji i informatizaciji složenih procesa te uz pomoć naših prepoznatih partnera pomažemo vam u rješavanju vaših problema. Bilo da se radilo o konzultantskim uslugama ili cjelokupnom razvoju proizvoda, stojimo vam na raspolaganju.