pinecone.hr

Implementacija ISO standarda – projekt KK.03.2.1.14.0165

04/10/2022
KVALITETA PROCESA & KONTINUITET POSLOVANJA & SIGURNOST INFORMACIJA

 

Pinecone d.o.o. je uspješno završio projekt pod nazivom 

“KVALITETA PROCESA & KONTINUITET POSLOVANJA & SIGURNOST INFORMACIJA” 

Predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje i certificiranje integriranog sustava upravljanja kvalitetom, kontinuitetom poslovanja i informacijskom sigurnošću. Cilj je bio postići bolje upravljanje poslovnim procesima, veću sigurnost od nezgoda, veća zaštita podatkovne imovine i veći ugled organizacije, što je / što će rezultirati značajnim povećanjem efikasnosti poslovanja i poboljšanjem tržišne konkurentnosti. Projektom su se nastojali riješiti sljedeći problemi:
– nepovezanost aktivnosti u poslovnim procesima,
– neprepoznavanje kontekstualnih rizika,
– nemogućnost sprečavanja izvanrednih situacija koje onemogućuju isporuku proizvoda i usluga,
– nemogućnost brzog nastavka poslovanja u slučaju akcidenata (ekološke katastrofe, prirodne katastrofe, požari, poplave energetski ispadi, štrajkovi, problemi s ključnim dobavljačima i sl.)- nepovjerenje poslovne okoline vezano uz zaštitu osobnih podataka
– nemogućnost zaštite od unutrašnjih i vanjskih prijetnji na organizacijski IT sustav.
– opasnosti od smanjivanja tržišne pozicije.

Projektom su implementirani slijedeći ISO standardi:
– ISO/IEC 27001:17 Information Safety Management System
– ISO 22301:19 Business continuity management system
– ISO 9001:15 Quality Management System

CILJ PROJEKTA: Uvođenje i certificiranje integriranog sustava upravljanja kvalitetom, kontinuitetom poslovanja i informacijskom sigurnošću, prema međunarodnim normama:
ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom
ISO 22301:2012 Sustavi upravljanja kontinuitetom poslovanja
ISO 27001:2013 Sustavi upravljanja informacijskom sigurnosti
DOGOVORENA BESPOVRATNA SREDSTVA: 241.655,40 kn
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 287.685,00 kn
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 18. ožujka 2019.-18. veljače 2020.

Korisnik: Pinecone d.o.o.

Kontakt Osoba:

  • – Joško Aničić, direktor
  • – broj telefona osobe za kontakt: 01 7777 598
Kontakt relevantnih institucija:
 – Europski strukturni investicijski fondovi (www.strukturnifondovi.hr).

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Posted in Novosti